Samtal vägledning

Hos mig på NaturligtVis arbetar jag efter just det, att bli vis på ett naturligt sätt. Vår kropp och själ har en fantastisk förmåga att vilja bli hel och då behöver vi ge den de bästa förutsättningar till det. Det gäller det vi stoppar i oss, våra tankar, rörelse och vila. Att få balans på detta kan vara svårt i vårt samhälle idag.

 

Hos mig kan du få möjlighet till personligt samtal. Att reflektera över val vi gjort och gör kan göra så att vi må bättre. Jag kan fungera som bollplank.

 

Vägledning med hjälp av änglakort kan ge svar på vilken väg jag ska gå...

 

Varmt Välkommen

Leane

Den längsta resan är resan inåt.

"Dag Hammarskjöld"

Härliga naturliga produkter